საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო კონკურსის „ახალი ქართული წიგნი – მწერლების ხელშეწყობა“ გამარჯვებული პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა ზუგდიდელი ავტორის - ზეინაბ სარიას პოეტური კრებული „რას მეტყვის სამოცდამეათე?“