ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკის ახალი პროექტი „აუდიტორია-აბიტურიენტი“ იწყება. ზუგდიდელ ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ეძლევათ მოემზადონ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის ბიბლიოთეკაში. აბიტურიენტებისთვის იგეგმება საჯარო ლექციები სხვადასხვა საგნებში.