ზუგდიდის ცენტრალური ბიბლიოთეკა ყველა კურსდამთავრებულს იწვევს ელექტრონული მუსიკის საღამოზე.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საჯარო და კერძო სკოლების კურსდამთავრებულები ერთმანეთს გაუზიარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის სიხარულს.
ზუგდიდი ამაყობს თქვენი განათლებით!