ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

1990 წელს მოხდა ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის რაიონის გაერთიანება, რამაც გამოიწვია საკმაოდ კარგი ტრადიციების მქონე ცენტრალური სარაიონო და ცენტრალური საქალაქო ბიბლიოთეკების გაერთიანებაც. მათ ერთობლიობას წარმოადგენს დღეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  ცენტრალური ბიბლიოთეკა 17 სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალით . . . დაწვრილებით

 

მერიკის საელჩოს ხელშეწყობით 2007 წელს დაარსებული ამერიკული კუთხე, რომელიც 2009 წელს გაფართოვდა და ჩვენ მივიღეთ თანამედროვე ტიპის უახლსი ტექნიკითა და მაღალი პოლიგრაფიული გამოცემის ლიტერატურით აღჭურვილი კუთხე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 8 ბიბლიოთეკას აქვს ამერიკული კუთხე და მათ შორისაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა. დაწვრილებით...

 

ცენტრალურ ბიბლიოთეკას  აქვს მასობრივი ღონისძიებების ჩატარების კარგი ტრადიცია. ბიბლიოთეკა აწყობს ბიბლიოთეკის დღეებს, ტრენინგებს, პრეზენტაციებს, შეხვედრებს, ინიციატორი და შემსრულებელია არაერთი მასობრივი ღონისძიებისა, რომელთა შორის ზოგიერთი უკვე ტრადიციად იქცა და ყოველწლიურად ტარდება.

 

მათ შორისაა:

  • ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა, რომელშიც   მონაწილეობას იღებს ყველა დაინტერესებული პირი
  • წლის საუკეთესო მკითხველების, საპატიო ბიბლიოთეკარის, წლის საუკეთესო განყოფილების დაჯილდოება;

ბიბლიოთეკაში ჩატარებული ღონისძიებები აქტიურად შუქდება ქ. ზუგდიდის ტელევიზიით:

 

ცოცხალი ბიბლიოთეკა

ხელნაწერთა კვალდაკვალ

წლის საუკეთესო მკითხველი

ვებ დიზაინერი: თამარ ხახუტაშვილი

This site was last updated 04/13/11